Koodari, investoi aikasi oikein!

Oman osaamisen kasvattaminen ja ylläpito on aikataulullinen haaste. Oikeisiin asioihin keskittymällä ja tietovirran passiivisella seuraamisella voit saavuttaa hyviä tuloksia ilman suuria ponnisteluita.

Jokaisen urallaan etenevän kehittäjän haaste on oman osaamisen ylläpito & kehittäminen, mihin liittyy olennaisesti oman ajankäytön hallinta. Perhe-elämä, harrastukset ja tuottava työskentely pitävät lukujärjestyksen kiireisenä ja ns. ’ruuhkavuosina’ osaamisen päivittäminen jääkin helposti passiivisen tilaan.

Kehityksen seuraaminen ja uusien asioiden aktiivinen omaksuminen on tärkeää jo pelkästään oman mielentilan kannalta. Osaamisen vanhentumisen uhkakuvien maalailu voidaan jättää pessimistien tehtäväksi. Kokeneelle kehittäjälle löytyy kyllä markkinoilta töitä, vaikka uusimmat buzz-wordit eivät olisikaan perussanastoa. Toisaalta kokeneen kehittäjän ei pidä olla synonyymi muinaisen teknologian osaajalle..

Kaiken muun kiireen ohessa osaamisen ylläpito on mahdollista hyvinkin pienillä toimenpiteillä, jos kiinnostus omaan alaan on vireällä tasolla. Ajankäytön investoiminen oikeisiin asioihin ja päivittäinen tiedonjyvien keruu ovat avainasemassa uuden oppimisessa. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on tässäkin yhteydessä opettavainen kokemus.

Seuraa kohinaa

Twitter on helpoin tapa pysyä kärryillä uusien tuulien suhteen. Oman alan aktiiveja seuraamalla tiedonkeruu on hyvin vaivatonta. Passiivis-aktiivinen taktiikka Twitterin suhteen toimii hyvin, uutisvirran seuraamisesta muodostuu passiivista kohinaa, josta kiinnostavat aiheet nousevat esille. Kaikkea ei tarvitse huomata ja voit luottaa siihen, että kiinnostavat ilmiöt nousevat toiston kautta esiin.

Aktiivisempaa seuraamista varten voit luoda listoja aihepiireittäin ja tutkia listalla olevien twiittaajien viserryksiä tarkemmin, kun sinulle parhaiten sopii.

Opettele tekniikka, älä opettele teknologiaa

Opettele tekniikan teoria ensin perustasolla, sitten vasta käytännön toteutus. Esimerkiksi jos kohinasta nousee esiin vaikkapa Clojure, niin ennen for dummies -opasta kannattaa ottaa funktionaalisen ohjelmoinnin teoria haltuun. Teorian ymmärtäminen on olennaisempaa kuin yksittäisen toteutuksen, mikäli olet hankkimassa yleissivistystä aihepiiristä. Lisäksi teorian tunteminen on monesti riittävää ymmärtääksesi asiayhteyden hyödyt ja haitat jos mietit vaikkapa uudessa projektissa käytettäviä työtapoja ja -välineitä.

Käytännössä oppiminen ei tietenkään ole vesiputousmallista, ensin teoria ja sitten vasta käytäntö. Olennaista onkin ymmärtää teorian ja käytännön suhde, teknologiasta riippumatta.

Opettele ohjelmointikieli, älä kirjastoa tai frameworkkiä

Ohjelmointikielen hallinta on kaiken a ja ö. JavaScript -endorsement LinkedInissä näyttää muutamaa astetta paremmalta kuin jQuery…ymmärrät varmaan :)

Vaikkei ohjelmointikielten tulevaisuuskaan ole kohtaloon kovakoodattu, niin suositut kirjastot & frameworkit tulevat, menevät, kehittyvät ja vaihtuvat. Ohjelmointikielen osaaminen olisi aina hyvä saada edistyneelle tasolle ymmärtääksesi syvällisemmin mitä olet tekemässä.

Kielen erityistapaukset, kuten vaikkapa PHP:lle toteutettu edistynyt framework Symfony2 tekee koodauksesta tehokkaampaa ja hauskempaa kuin natiivin koodin kanssa hitaasti eteneminen. Symfony2 ei kuitenkaan poista tarvetta ymmärtää PHP:tä syvällisesti - itse asiassa päinvastoin.

Käytännössä tietyssä kontekstissa, kuten vaikkapa työympäristössä, suositaan samoja työkaluja projektista toiseen. Tämän vastapainoksi kannattaa vaikkapa harrastusprojektissa valita joku itselle uusi saman ohjelmointikielen framework.

Hanki vertailevaa osaamista, jotta osaat tehdä objektiivisia valintoja

Edelliset kolme ohjetta alustavat tämän postauksen varsinaisen punaisen langan. Teknisenä ihmisenä näet miten kehitys menee eteenpäin, olet ehkä varhainen omaksuja uusien laitteiden saralla. Jos urallasi puolestaan tulet jälkijunassa uudempien tekniikoiden suhteen, et pysty arvioimaan alan nykytilaa teknologiavalintoja tekiessäsi.

Hankkimalla vertailevaa osaamista vaihtoehtoisista tavoista miten toimia tai toteuttaa tehtäväsi olet vahvoilla työelämässä. Objektiivisten valintojen kautta teet parempia ratkaisuja työssäsi ja siten menestyt työssäsi. Sinun tulee tietää onko vara vanhassa parempi, vai ehkä aika päivittää stackkiä.

Lue myös teesini työnantajallesi sinun aikasi investoimisesta oikein.

Kirjoittaja: Veli-Matti Viippola